English | فارسي عضویت و ورود اعضا نقشه سایت پست الکترونیکی صفحه اصلی
 
 
روزمه مشاورین دانشگاه
با نام آرامش دهنده قلب‌ها در محیط دانشگاه که یک فضای تخصصی و جایگاه نخبگان هر کشور است، حضور یک تیم متخصص که قادر به حل تعارضات درونی، مشکلات عاطفی، آشفتگی‌های فکری، اختلالات تحصیلی و ...باشد، لازم و حتمی است. مرکز مشاوره و خدمات تخصصی روانشناختی دانشگاه نیز می‌کوشد تا با بهره‌گیری از پرسنل متخصص و اعضای هیأت علمی دانشگاه، در مسیر ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان گام بردارد؛ چرا که معتقد است تأمین سلامت روانی جوانان دانشجو ضمن آنکه به شکلی مستقیم بر بالندگی و سعادت سرمایه‌های با ارزش انسانی تأثیر می‌گذارد، بستر مساعدی نیز برای آموزش و پژوهش موثر فراهم می‌سازد. بدیهی است که وجود آسیب‌های فردی روانشناختی و فضاهای آسیب‌زای جمعی موجب ناکارآمدی سرمایه گذاری‌ها و تدابیر مختلفی می‌گردد که در سایر عرصه‌های دانشگاهی ارائه می‌گردد. بنابراین می‌توان ادعا کرد که فراهم ساختن محیط روانشناختی سالم و تأمین سلامت روانی مؤلفه‌های انسانی این محیط، یکی از مقدم‌ترین اهدافی است که تحقق سایر اهداف و سیاستگذاری‌ها را باید در آن جستجو کرد.
   Search     

تصويرنام و نام خانوادگيرشته تحصيليمدرك تحصيليزمان حضور در دفترزمینه فعالیتآدرس ايميلسوابق اجرایی
تصويردکتر احمد اکبری علوم تربیتیدكتريچهارشنبه 12 الی 14عمومیakbari.180@gmail.comعضو هیات علمی دانشگاه - دارای 100 مقاله علمی و تحقیقاتی در کنفرانسها و همایشهای بین المللی و ملی و مجلات معتبر علمی
تصويرحمید رضا محمدیعلوم تربیتیدانشجوي دكتريسه شنبه 18 الی 20عمومیinfo@iaubc.ac.ir 
تصويردکتر مهدی کفاشعلوم تربیتی دكتريدوشنبه 8الی 12 یکشنبه 16 الی 18عمومیma_kaffash@yahoo.comعضو هیات علمی دانشگاه - دارای 46 مقاله علمی و تحقیقاتی در کنفرانسها و همایشهای بین المللی و ملی و مجلات معتبر علمی - مولف 5 عنوان کتاب در زمینه های خانواده
تصويردکتر صادق طاهریعلوم تربیتیدكتريچهارشنبه 8 الی 12عمومیinfo@iaubc.ac.ir 
تصويرعلی مسروریمعارف اسلامیدانشجوي دكتريیکشنبه 14 الی 16مذهبیinfo@iaubc.ac.ir 
تصويرزهرا پنبه پزمعارف اسلامیدانشجوي دكتريشنبه 14 الی 16مذهبیinfo@iaubc.ac.ir 
تصويراسماعیل عباسیمشاوره فوق ليسانسپنجشنبه 8 الی 10عمومیinfo@iaubc.ac.ir 
تصويرنسبیه منصوریمشاورهفوق ليسانسدوشنبه 14 الی 15.30عمومیinfo@iaubc.ac.ir 
تصويرمرضیه اسحاقی هدکمشاورهفوق ليسانسمتعاقبا اعلام خواهد شدعمومیinfo@iaubc.ac.ir 
تصويرسمانه علیمرادی مشاورهفوق ليسانسیکشنبه 8 الی 12عمومیinfo@iaubc.ac.ir 
تصويرحسین یزدانی حقوق بین الملل فوق ليسانسچهارشنبه 8الی 12حقوقی hosseinyazdani@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی بردسکن - مولف کتاب متون حقوقی -
صفحه 1 از 1اولین   قبلی   بعدی   آخرین   
زندگي شكستني است، آن را با احتياط حمل كنيد
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی بردسکن می باشد
Developed By Hadi Vakili - Havakili63@yahoo.com