English | فارسي عضویت و ورود اعضا نقشه سایت پست الکترونیکی صفحه اصلی
 
 
درباره حوزه معاونت اداری و مالی

حوزه اداري و مالي وظيفه پشتيباني از فاعليت هاي آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي ، دانشجويي و عمراني ، همچنين كنترل و نظارت بر امور اداري و استخدامي و نيز امور مالي ، اموال و دارايي هاي دانشگاه را به عهده دارد. اين حوزه در سه بخش:

1- امور اداري شامل كارگزيني پرسنلي ، دبيرخانه ، تداركات ، خدمات ، انتشارات ، نقليه.

 -2امور مالي شامل حسابداري شهريه ، اموال ،حسابداري اسناد و حقوق و دستمزد.

3- صندوق رفاه دانشجويان فعاليت مي نمايد.

 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی بردسکن می باشد
Developed By Hadi Vakili - Havakili63@yahoo.com